Organizační podmínky


Ráno v 8 hodin se scházíme před jurtou u zámku v Měšicích. Celý den (kromě oběda a spinkání) trávíme venku, pokud to počasí dovolí.  V zimě obědváme i svačíme ve vytápěné jurtě, po obědě zde odpočíváme při vyprávění nebo čtení pohádky.

Skupinku vždy doprovází dva průvodci. Venku je to nutnost, zároveň je tím zaručen individuální přístup každému dítěti.

holčičí řetěz

V případě zájmu se rodič může při první návštěvě zúčastnit části nebo celého dopoledne s dítětem. Vždy je třeba se předem domluvit, aby takto byl přítomen 1 maximálně 2 rodiče. Aby to příliš nenarušovalo program.


Z našich zkušeností, (a stejné zkušenosti uvádějí i výzkumy z dlouhodobě fungujících lesních školek pro děti v ČR i zahraničí) vyplývá: Děti, které mají možnost pravidelně pobývat venku, jsou zdravější a fyzicky i psychicky odolnější, jejich fantazie je rozvinutější, lépe se sociálně zapojují. Myšlenka lesních mateřských škol pro děti, kterou jsme se při zakládání klubu STROMEČEK inspirovali, k nám do České republiky přišla ze skandinávských zemí, kde fungují již desítky let. Klimatické podmínky v těchto zemích jsou náročnější než u nás a přesto: děti, které se postupně pobytu venku od ranného dětství přivykají, hru venku vnímají jako přirozenou a prostě BÝT VENKU MILUJÍ :-)

Čím děti pro pobyt v lesní školce vybavit?

  • Pevné boty podle počasí (v chladných a vlhkých dnech nejlépe s membránou)
  • Vhodné oblečení (v chladných měsících termoprádlo, nepromokavá vrchní vrstva)
  • Batůžek s vlastní svačinkou, pitím, podložkou na sezení a náhradními ponožkami/punčoškami, kapesníky.

Základní doporučení pro vybavení dítěte: ke stažení v pdf.

Pokud jsou děti v suchu, dobře vyspinkané a najedené, mají přiměřený pohyb, tak pobyt venku snáší velmi dobře. Otevírá se nám široký prostor pro množství aktivit, kterým se děti mohou venku věnovat.

Haromonogram dne:

Lesní mateřská škola je otevřen od pondělí do pátku 8:00 do 16:00, kromě svátků a školních prázdnin.  

 

Denní program:

8:00     příchod dětí do 8:20

8:20     přesun do terénu, úvodní kruh: děti + lektoři se vítají

  připravený program, který se střídá s volnou hrou

09:30   svačina na zvoleném místě dle situace, v zimě v jurtě

10:00   výtvarná činnost či jiná lektory vedená aktivita, dále volná hra, sdílení zážitků dne

11:30   příprava na oběd, oběd

12:50   předání dětí, které odcházejí po obědě, rodičům

12:55   příprava k odpolednímu odpočinku, pohádka, odpočinek. Pro větší děti klidové samostatné činnosti.

14:45   svačinka, odpolední volná hra

15:45   odpolední kruh s rodiči

16:00   odchod dětí domů

Pokud dítě vyzvedává někdo jiný než rodič (zák.zástupce), musí být lektor předem zákonným zástupcem informován o osobě, která dítě vyzvedává.

Je možné přijít na 1 ukázkové dopoledne ZDARMA. Zde se prosím registrujete.

REGISTRACE ZÁJMU O STROMEČEK.