O nás, o programu pro děti a o pedagogice

Jsme spolek, který provozuje lesní klub v Měšicích u Prahy. Vznikli jsme pro děti předškolního i nižšího školního věku, kterým se dlouhodobě věnujeme, a to s důrazem na pobyt v přírodě, za každého počasí. Vychováváme děti ve svobodě, s respektem vůči sobě i svému okolí. Chceme, aby děti rozvíjely své schopnosti komplexně, přirozeně a aby tak maximálně využily svůj potenciál. Víme, že venku v přírodě se tento cíl naplňuje snadněji než v uzavřeném prostředí budovy.

Náš lesní klub, to je skupinka obvykle o 16 dětech, kde se dětem věnují 2 průvodci: tato velikost skupinky umožňuje budování kvalitního vztahu lektora s každým dítětem a tím i individuální přístupu k němu. Zároveň takto velká skupinka ještě umožňuje dobrou vnitřní provázanost, děti jsou různého věku a učí se jedno od druhého, vzájemně si pomáhají. Od září 2014 pravidelně vytváříme ŠVP na daný školní rok, který vychází, stejně jako běžné mateřské školy, z Rámcového programu doporučeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Kaštanová dráha

 

Provoz dětského klubu začal v září 2012, s dětmi chodíme, hrajeme si a tvoříme v přírodních lokalitách Měšic. Naše oblíbená místa v krajině: zámecký lesopark, park před zámkem, cesty do polí, okolí Velkého rybníku směrem na Mratín. Zázemí máme v Zámecké ulici: máme zde vytápěnou jurtu, krytou terasu a na dvorečku budujeme pro děti herní prvky a záhonky v přírodním stylu. V minulosti jsme využívali prostor Centra volného času a tělocvičny v Měšicích - oběma děkujeme a i nadále příležitostně přijdeme např. na divadélko, užít si zámeckou tělocvičnu při větší nepřízni počasí. I když - špatné počasí je relativní pojem, důležité je vhodné kvalitní oblečení, a hlavně vždy máme na zřeteli konkrétní kondici dětí i nás průvodců.

 

Lesní klub byl založen a je provozován pro děti členů spolku Klub Stromeček. Nechceme, aby z našich dětí byly vypiplané skleníkové kytičky, ale chceme zdravé, šikovné a sebe-VĚDOMÉ bytosti se svobodným duchem. Takové jedince, kteří vědí, kdo jsou, co chtějí, mají soucit i sílu a umějí se dobře postarat o sebe i své bližní. 

 

 

Co u nás dětem nabízíme

Těžiště pedagogického progamu probíhá v VŽDY v přírodě. Pokud jde o programovou část organizovanou průvodci - podobně jako v kamenných MŠ se děti věnují výtvarné činnosti (při využití materiálů nasbíraných v přírodě), učí se pohybové hry, písničky, zúčastňují se společného vyprávění, vytváření krátkých zdramatizovaných kousků. V rámci těchto činností se přirozeně a nenuceně věnujeme hrubé i jemné motorice, grafomotirice, logopedii, budování správných návyků. 

Dětem dopřáváme dostatek svobody venku, s kamarády. Víme, že ačkoliv připravený program je oporou dne, VOLNÁ HRA DĚTEM DÁ NEJVÍC! Umožňujeme jim zažít obyčejné věci, které se ale dnes stávají vzácnými: cítit slunce, vánek ale i vítr, déšť a sníh. Děti se postupně otužují - prostým častým pobýváním venku, chůzí. ANO, TY NEJSAMOZŘEJMĚJŠÍ VĚCI JSOU ZÁROVEŇ NEJPOTŘEBNĚJŠÍ. Děti si vytváří imunitu na celý život. Hrají si a tvoří s přírodními materiály a jejich fantazie se tak může plně rozvíjet. Víme, že žádná sebelépe konstruovaná a průmyslově vyrobená hračka jim tento plný rozvoj jejich tvůrčího potenciálu neumožní. Více zdroje např. na webu Vztah k přírodě.

Jako řádní členové Asociace lesních MŠ pracujeme na tom, abychom dostávali úrovně Standardů kvality lesních MŠ.

Náš pedagogický plán logicky navazuje na roční období, tradiční svátky a události v průběhu roku. Jsme si vědomi potřebnosti rituálů pro děti v průběhu každého dne, týdne a roku. Pravidelně se opakující události dětem vytváří čitelný rám a poskytují jim potřebnou oporu v čase. Proto každý den držíme stejné rituály po celý den. Pravidelné jistoty vytvářejí BEZPEČNÝ RÁMEC. Děláme vše pro to, aby děti u nás byly spokojené, veselé a aby se naučily přiměřeně svému věku vše potřebné.

V některých dnech s dětmi podnikáme výlety: do muzeí, knihoven, do ZOO, lanové centrum, zajímavé výstavy. S rodiči sdílíme jejich i naše nápady a ve chvíli, kdy nápad uzraje, na výlet se vypravíme. 

 Hlásíme se k principům „Respektovat a být respektován“ jak jsou formulovány Společností pro mozkově kompatibilní učení. Přístup k dítěti vychází z předpokladu, že respektovat jak své potřeby a sebe sama, tak i druhé, se dítě naučí pouze v případě, že s ním bude jednáno respektujícím způsobem. Tak lze napomáhat také zvnitřnění morálních hodnot, podle kterých se dítě bude chovat i v případě, že není pod dohledem jiné osoby. Více najdete na www.respektovani.com