Náš tým

Hana Virčíková – ředitelka

Kontakt: Vircikova.hana(zavináč)seznam.cz, Tel: 736 654 951

V září 2014 jsem začala studovat na škole s odborem předškolní a mimoškolní pedagogiky a stejný rok tak začala pracovat jako učitelka ve státní mateřské škole. Kvalifikaci jsem si během čtyř let začala dál rozšiřovat o různé certifikáty například – Osobnostní a sociální rozvoj v mateřské škole, Neuro-vývojová stimulace pro předškolní děti, Pedagogická podpora přirozeného rozvoje dětí (Asistent logopeda), Rozvoj grafomotoriky, Zdravotník zotavovacích akcí a pár dalších. Na co jsem ale nejvíce pyšná je osvědčení o absolvování vzdělávacího programu: Instruktor jógy. Jógu praktikuji jak ve svém životě, tak se snažím ji začlenit i do života dětí. Nejen cvičením, ale i myšlenkou. Každý čtvrtek ve státní mateřské škole pro děti připravuji kroužek „Jóga pro děti“. Moje ostatní záliby jsou hra na klavír, kytaru, zpěv, četba, turistika, jízda na koních a hlavně děti 😊. Každý rok v létě jezdím na letní dětské tábory, kde bývám jako vedoucí oddílu, nebo zdravotník.

 

 

 

Ing. Jaroslava Pěničková – zakladatelka, koordinátorka

Kontakt: Jaroslavapenicka (zavináč)seznam.cz  Tel. 608 135 237

Po absolvování studia na VŠE jsem cestovala jako dobrovolník po světě - tato škola života mi dala mnohem víc než dlouhé roky strávené ve školní lavici. V lese jsem malým dětem spíše průvodcem než učitelkou, mým úkolem je věnovat jim svoji pozornost, případně i nabídnout činnost, určovat hranice, ale hlavně nechat plynout jejich přirozenost. V tichu přírody děti zažívají sebe, učí se znát své možnosti, na přiměřených překážkách rozvíjejí svoje schopnosti. Jsem absolventkou kurzu Respektovat a být respektován, vzdělávám se nadále na praktických seminářích Asociace lesních MŠ. Pedagogická kvalifikace: učitelství pro 2. a 3. stupeň na PedF UK.

Motivací pro založení Klubu Stromeček mi byly vlastní děti: Jsem maminkou čtyř dětí a 3 z nich lesní školku Stromeček vychodily :-), kvůli nim jsem lesní školku  založila. Mám radost když vidím, jak jsou u nás děti šťastné, rodiče spokojeni. Jsem vděčná všem pedagogům - průvodcům a dalším lidem, kteří se mnou Stromeček spolu-vytvářejí, jsou skvělí a tato lesní školka - to je naše společné dílo.

 

 

Marie Majkusová, dipl. um. - průvodce

Od září 2014 jsem tři dny v týdnu průvodcem dětí ve Stromečku. Baví mě je poznávat a rozvíjet nepřeberné množství jejich talentů, podporovat jejich zvídavost a navzájem se učíme se respektovat. Od malička jsem měla velmi blízko k dětem a práce s nimi mě naplňovala. Při studiu herectví na konzervatoři jsem hrála ve filmu (např. role Marušky v pohádce O dvanácti měsíčkách), vedla jsem dramatický kroužek a několikrát jsem se vypravila na aupair pobyt do zahraničí. Myšlenka lesních MŠ mě uchvátilazačala jsem se zajímat o alternativní předškolní vzdělávání, od září 2014 studuji na PedF UK učitelství pro MŠ. Nemohla jsem si přát lepší kombinaci studia s praktickými zkušenostmi získanými právě ve Stromečku. Díky mému předchozímu studiu je mo silnou stránkou dramatická a hudební výchova a díky zaměření na Pedf UK je to pak výtvarná výchova. Ve volném čase se stále věnuji herectví (divadlu), jízdě na koni, hře na klavír a zpěvu.

 

Petra Kopřivová - průvodce

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.“ (Antoine de Saint – Exupéry)

Nechávám se dětmi a jejich přímým projevem vést a učím se s nimi jak je „vést“. Mým zájmem je vytvářet pro děti/s dětmi prostředí, ve kterém je nám spolu dobře. Snažím se vnímat každé dítě zvlášť, a zároveň také dynamiku celé skupiny. Dávat prostor, jakož i nastavovat zdravé hranice. Plout s dětmi po proudu Přítomného okamžiku. Právě ten a pojmy jako: Příroda, Prostor, Komunita, Radost, Smích (i Pláč), Hra, Zpěv, Tanec (i zdravý Souboj), Sdílení, Rituály, Spolupráce – pro mne znamenají Průvodcovství dětí v Lesní MŠ.

Jsem matkou 5ti letého Emila, malého člověka, mého velkého učitele. Vystudovala jsem SŠ ekonomickou, nedostudovala Psychoterapii. Pracovala jsem v ekonomické sféře (logistika) a sociální sféře (integrace mentálně postižených). Jsem akreditovaná Chůva pro děti předškolního věku (MŠMT), s kurzem První pomoci. Pracuji také jako terapeut systemických konstelací.

 

 

 

 

Ing. Irena Šulcová – správa spolku a administrativa, spoluzakladatelka

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou a poté pracovala v projektovém řízení dotací. Rodičovskou dovolenou si ale chci více užívat s dětmi a pohybem. Mám 2 dcery. Nyní si zpestřuji rodičovskou dovolenou vedením lekcí Strolleringu - cvičení maminek s kočárky a sportovními kurzy pro předškoláky včetně pobytových akcí a činností v klubu Stromeček. Mezi hlavní hobby patří dcerky, sport a příroda. Životní heslo: Žít život naplno, na pohodu, aktivně a zajímavě. A do toho příroda samozřejmě patří!!

Absolvované kurzy: Fitness instructor, První pomoc KIDs, FISAF Core, FISAF Instruktor pohybových aktivit dětí a mládeže, Personální trénink v těhotenství a po porodu.


 


Poděkování: Od roku 2012 se Stromečkem spolupracovaly paní učitelky: Klára Pokorná, Bára Konopásková a Klára Zemanová. Patří jim velký dík za obětavou práci v náročných začátcích lesní školky. Moc rádi vzpomínáme také na lektorku Aničku Štefíkovou a Janičku Kovandovou, dobrovolnicky u nás pracovala Petra Kubíková. U dětí byl velmi oblíbený parťák - průvodce Dušan Sládečka.