Náš tým

Ing. Jaroslava Pěničková – zakladatelka, koordinátorka

Po absolvování studia na VŠE jsem cestovala jako dobrovolník po světě - tato škola života mi dala mnohem víc než dlouhé roky strávené ve školní lavici. V lese jsem malým dětem spíše průvodcem než učitelkou, mým úkolem je věnovat jim svoji pozornost, případně i nabídnout činnost, určovat hranice, ale hlavně nechat plynout jejich přirozenost. V tichu přírody děti zažívají sebe, učí se znát své možnosti, na přiměřených překážkách rozvíjejí svoje schopnosti. Jsem absolventkou kurzu Respektovat a být respektován, vzdělávám se nadále na praktických seminářích Asociace lesních MŠ. Pedagogická kvalifikace: učitelství pro 2. a 3. stupeň na PedF UK.

Motivací pro založení Klubu Stromeček mi byly vlastní děti: Jsem maminkou čtyř dětí a 3 z nich lesní školku Stromeček vychodily :-), kvůli nim jsem lesní školku  založila. Mám radost když vidím, jak jsou u nás děti šťastné, rodiče spokojeni. Jsem vděčná všem pedagogům - průvodcům a dalším lidem, kteří se mnou Stromeček spolu-vytvářejí, jsou skvělí a tato lesní školka - to je naše společné dílo.

Marie Majkusová, dipl. um. - průvodce

Od září 2014 jsem tři dny v týdnu průvodcem dětí ve Stromečku. Baví mě je poznávat a rozvíjet nepřeberné množství jejich talentů, podporovat jejich zvídavost a navzájem se učíme se respektovat. Od malička jsem měla velmi blízko k dětem a práce s nimi mě naplňovala. Při studiu herectví na konzervatoři jsem hrála ve filmu (např. role Marušky v pohádce O dvanácti měsíčkách), vedla jsem dramatický kroužek a několikrát jsem se vypravila na aupair pobyt do zahraničí. Myšlenka lesních MŠ mě uchvátilazačala jsem se zajímat o alternativní předškolní vzdělávání, od září 2014 studuji na PedF UK učitelství pro MŠ. Nemohla jsem si přát lepší kombinaci studia s praktickými zkušenostmi získanými právě ve Stromečku. Díky mému předchozímu studiu je mo silnou stránkou dramatická a hudební výchova a díky zaměření na Pedf UK je to pak výtvarná výchova. Ve volném čase se stále věnuji herectví (divadlu), jízdě na koni, hře na klavír a zpěvu.

Dušan Sládečka - průvodce

V Stromečku pracuji od září 2015 dva dny v týdnu jako lektor a průvodce. Lesní školka je podle mně úžasným prostředím na rozvoj a zábavu pro všechny, ať už pro děti, nebo pro nás dospěláky. Vztah k dětem si nesu z rodiny, od svého otce a od spousty mladších bratranců a sestřenic. Kromě studia na FF UK se ve volném čase věnuji sportu, kamarádům, poslechu hudby a četbě všeho možného.

Petra Kopřivová - průvodce

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.“ (Antoine de Saint – Exupéry)

Nechávám se dětmi a jejich přímým projevem vést a učím se s nimi jak je „vést“. Mým zájmem je vytvářet pro děti/s dětmi prostředí, ve kterém je nám spolu dobře. Snažím se vnímat každé dítě zvlášť, a zároveň také dynamiku celé skupiny. Dávat prostor, jakož i nastavovat zdravé hranice. Plout s dětmi po proudu Přítomného okamžiku. Právě ten a pojmy jako: Příroda, Prostor, Komunita, Radost, Smích (i Pláč), Hra, Zpěv, Tanec (i zdravý Souboj), Sdílení, Rituály, Spolupráce – pro mne znamenají Průvodcovství dětí v Lesní MŠ.

Jsem matkou 5ti letého Emila, malého člověka, mého velkého učitele. Vystudovala jsem SŠ ekonomickou, nedostudovala Psychoterapii. Pracovala jsem v ekonomické sféře (logistika) a sociální sféře (integrace mentálně postižených). Jsem akreditovaná Chůva pro děti předškolního věku (MŠMT), s kurzem První pomoci. Pracuji také jako terapeut systemických konstelací.

Ing. Irena Šulcová – správa spolku a administrativa, spoluzakladatelka Klubu Stromeček

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou a poté pracovala v projektovém řízení dotací. Rodičovskou dovolenou si ale chci více užívat s dětmi a pohybem. Mám 2 dcery. Nyní si zpestřuji rodičovskou dovolenou vedením lekcí Strolleringu - cvičení maminek s kočárky a sportovními kurzy pro předškoláky včetně pobytových akcí a činností v klubu Stromeček. Mezi hlavní hobby patří dcerky, sport a příroda. Životní heslo: Žít život naplno, na pohodu, aktivně a zajímavě. A do toho příroda samozřejmě patří!!

Absolvované kurzy: Fitness instructor, První pomoc KIDs, FISAF Core, FISAF Instruktor pohybových aktivit dětí a mládeže, Personální trénink v těhotenství a po porodu.


Ing. Petra Kubíková - průvodce - dobrovolník

Vystudovala jsem VŠE v hlavním oboru Finance a vedlejším oboru Učitelství. Ve Stromečku nyní působím příležitostně jako dobrovolník - průvodce dětí, nicméně s provázením dětí přírodou mám bohaté zkušenosti, z nedávné doby, kdy jsem s dětmi ve Stromečku pracovala téměř každý den. Také jsem se věnovala doprovázení nevidomých při jejích běžných aktivitách, cvičím lunární jógu. Jsem absolventkou kurzu „První pomoc“ u ČČK, kurzů „Respektovat a být respektován“, „Pravidla ve škole, metoda komunitního kruhu“ (všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT) a kurzů pořádaných Asociací LMŠ (např. „Psychologie učení a práce s chybou).

Věřím, že návrat k přírodě nám všem umožní znovu si vážit běžných „obyčejných“ věcí kolem nás, uvědomit si, že nejlepší věci jsou zadarmo a zajímavý svět nejsou obchodní centra, tablety, mobilní telefony, uzavřené hotelové komplexy... Děti, dospělí, příroda a osobní komunikace k sobě patří a je příjemné vidět, že existují organizace, které se snaží toto povědomí znovu rozšířit.

Poděkování: Od roku 2012 se Stromečkem spolupracovaly paní učitelky: Klára Pokorná, Bára Konopásková a Klára Zemanová. Patří jim velký dík za obětavou práci v náročných začátcích lesní školky. Moc rádi vzpomínáme také na lektorku Aničku Štefíkovou a Janičku Kovandovou, všechny jste skvělé a těšíme se alespoň na příležitostné setkání!