Jak nám můžete pomoci

Děkujeme obci Měšice za propůjčený pozemek u zámku, kde od prosince 2015 stojí naše zázemí - jurta.

Děkujeme Státnímu fondu živostního prostředí, z jehož fondu OPŽP bylo pořízeno zázemí Klubu Stromeček: jurta, přístřešek a příslušenství.

Děkujeme Nadaci Vodafone za příspěvek na nákup pomůcek a materiálu pro hru a tvorbu dětí v roce 2015.

Děkujeme všem rodičům, kteří nezištně navíc pomáhají - ať doneseným materiálem či prací na pozemku, kde vzniká naše nové zázemí. Video z brigády zde.

Pokud se vám video líbilo a chtěli byste se k nám na další brigádě přidat - nemusíte být ani členy, třeba jsme jen sousedé a zatím se neznáme - velmi rádi vás na dvorku uvítáme :-) Stačí napsat či zatelefonovat a prozradíme vám termín příští brigády a zda budou vaše ruce potřeba. Info@klubstromecek.cz

Provoz lesního klubu je hrazen z příspěvků rodičů a umožněn díky částečně bezplatné práci členů spolku. BEZ TOHO BY TO NEŠLO! VELIKÝ DÍK! Veškeré příjmy jsou věnovány na pokrytí provozu lesního klubu, na rozšíření aktivit pro děti v přírodě (děti nejen předškolního věku, ale i starší), případně zůstávají na účtu jako rezerva pro další budování našeho zázemí či na nové aktivity s dětmi.