Ceny a podmínky

Ceny platné od 1.9.2021. Aktualizace stránky 7.4.2021.

Platby školného odpovídají četnosti pravidelné docházky. Školné zákonní zástupci nehradí při přerušení provozu LMŠ v době letních prázdnin.

 

Docházka do LMŠ Stomeček 2021-2022 docházka od září do června
frekvence dní v týdnu roční školné varianta 2 splátky varianta 10 splátek
5 dní 68 000 Kč 34 000 Kč 6 800 Kč
3 dny 57 000 Kč 28 500 Kč 5 700 Kč
2 dny 46 000 Kč 23 000 Kč 4 600 Kč

Školné hradí zákonní zástupci vždy do 25. dne předcházejícího měsíce na bankovní účet LMŠ s uvedením variabilního symbolu, který zákonným zástupcům LMŠ přidělila.

Při zápisu je třeba uhradit kauci ve výši dvouměsíčního školného, v termínu do 4 dní ode dne zápisu, aby byla přihláška brána jako závazná. V případě nepřijetí dítěte k docházce kauci vracíme do 14 dní o vyrozumění o nepřijetí.

Sleva na 2. a dalšího sourozence je 20%.

 

Dvouměsíční kauce, splatná do 7 dní od zápisu.
5 dní 13 600 Kč
3 dny 11 400 Kč
2 dny 9 200 Kč

 

Číslo bankovního účtu u Fio banky: 2400316118/2010

Do poznámky k platbě: ZÁPIS - jméno a příjmení dítěte.

 

Náhrady za nevychozené dny se neposkytují. V současnosti má Lesní MŠ Stromeček kapacitu plně obsazenou. Peníze za nevychozenou docházku vracet nelze, místo je dítěti přihlášením a platbou rezervováno a naše náklady na provoz a platy pedagogických pracovníků jsou fixní.

 

Oběd a odpolední svačiny se platí zvlášť a řídí se aktuálním ceníkem dodavatele. (k 1.9.2021 oběd 55 Kč a svačina 20 Kč). Jídlo odebíráme z Ekolandie, která se dlouhodobě zaměřuje na zdravou výživu a vaří chutné jídlo z čerstvých základních surovin bez umělých dochucovadel. Dopolední svačiny zajišťují poučení rodiče individuálně.

Pro nové zájemce: Zápis do pořadníku do školky a možnost se přijít podívat, seznámit se školkou.